Lekkasjesøkeren AS

Spesialfirma for søk og lokalisering av lekkasje på alle typer rør, både innendørs og utendørs. Vi søker i Østlandsområdet for privatpersoner, forsikringsselskaper, kommuner, rørleggerfirmaer, etc.  Vi utfører også Termofotografering etter vannbåren varme samt trasèpeiling og søk med sonde.

Bilde 1 Bilde 2

Vannlekkasje, vannlekkasje på kobberrør, vannlekkasje på galvaniserte rør, vannlekkasje på jernrør, vannlekkasje på plastrør, vannlekkasje inn til hus, sus på vannledning, sus på vannrør, det suser i røret, lekkasje, lekkasje på vannrør, lekkasje på vannbåren varme, lekkasje på gatevarme, lekkasje på vannvarme, lekkasje på vannbåren varme, lekkasjesøking, lekkasjesøk, lekkasje på… osv. dårlig vanntrykk, lite vann, termofotografering, trasèpeiling, trasèpeiling søk med metalldetektor, søk med sonde, trasèpeiling av rør.