Lekkasjesøkeren AS

Spesialfirma for søk og lokalisering av lekkasje på alle typer rør, både innendørs og utendørs. Vi søker i Østlandsområdet for privatpersoner, forsikringsselskaper, kommuner, rørleggerfirmaer, etc.  Vi utfører også Termofotografering etter vannbåren varme samt trasèpeiling og søk med sonde.