Termofotografering

Vi termofotograferer vannbårne varmerør og varmekabler for å lokalisere beliggenheten eller for å finne lekkasjer på gulvvarme, gatevarme, fotballbaner, isbaner ol.

 

bilde 4 bilde 5

Venstre bilde: Lekkasje på vannbåren varmeledning sett gjennom termokamera.

Høyre bilde: Lekkasjepunkt merket på samme sted.

Bilde 6

Bildet viser vannbåren varmeledning sett gjennom termokamera.