Trasèpeiling og søk med sonde.

Vi kan trasèpeile rør ved hjelp av elektriske impulser eller ved å tre en stakefjær med sonde inn i røret og så søke opp denne. Sonden fungerer selv på store dybder. Vi kan også søke frem kummer og stoppekraner ved hjelp av metalldetektor.

Bilde 9
Bildet viser søk etter sonde som ligger inne i avløpsledningen på skadestedet.